Årsaflæsning af din vandmåler

Sker automatisk i november måned

 

//