Efter generalforsamlingen 2024 konstituerede bestyrelsen sig uændret 

Formand : Peter Hüttel
Næstformand : Thorkil Møller Nielsen
Kasserer : Ole Trap Jakobsen
Sekretær : Claus Ikær Husballe
Menigt medlem : Jan Rasmussen