Hygiejneregler for Løsning Vandværk.

 

Hvorfor hygiejneregler?

Drikkevand er en vigtig fødevare. Derfor skal alle, der arbejder på vandforsyningsanlæg være opmærksom på, at hygiejnen er i top.

De største risici for at forurene drikkevandet findes på ledningsnettet via:

  •  Indløb af overfladevand, spildevand eller regnvand.
  •  Indtrængen af smådyr, fugle, mus, rotter og insekter.
  •  Afsmitning af rense- og smøremidler.
  •  Efterladelse af jord, rørstumper og andre genstande.

Hvordan informeres om reglerne?

Denne folder udleveres til alle, der færdes i vandforsyningen.
Herudover gives en kort introduktion af den driftsansvarlige om hygiejnereglerne.

 

Hvor gælder reglerne?

Reglerne gælder i hele vandforsyningen. Dvs. både i boringer, på vandværket og i ledningsnettet.

 

Hvem gælder reglerne for?

Hygiejnereglerne gælder for alle der færdes i vandforsyningen. Dvs. både ansatte, leverandører og gæster.

 

Generelt

Du skal holde en høj personlig hygiejne. Efter toiletbesøg skal du vaske dine hænder. Har du ikke adgang til vand og sæbe, skal du afspritte hænderne. Du skal altid vaske og afspritte dine hænder, før du arbejder med overflader, som har direkte kontakt til vand. Du kan også anvende engangshandsker.

 

Vandværket er inddelt i zoner

Vandværket er inddelt i 3 zoner (Grøn, gul og rød), for at markere forskellige hygiejnemæssige forholdsregler. Når du bevæger dig fra grøn til gul zone og fra gul til rød zone, så skærpes hygiejneforholdsreglerne.

Grøn zone:
Områder uden direkte eller indirekte adgang til åbne vandoverflader.

Gul zone:
Områder med indirekte adgang til åbne vandoverflader.

Rød zone:
Områder med direkte adgang til åbne overflader og områder over åbne vandoverflader, iltningstårne og rentvandsbeholdere.

 

Her kan du se, hvilken adfærd du skal udvise i de forskellige zoner.

· Grøn zone – Hvad gør du?

- Rent fodtøj (På samme vis som i eget hjem).

- Rent arbejdstøj.

- Jævnlig oprydning og rengøring.

- Brug almindelig sund fornuft og kropslig hygiejne.

 

· Gul zone – Hvad gør du?

- Fodtøj som kun bruges i gul zone, evt. overtræk.

- Håndvask/afspritning.

- Desinficere værktøj og komponenter.

- Komponenter i hygiejnisk emballage.

- Højt rengøringsniveau.

 

· Rød zone – Hvad gør du?

- Rent desinficeret fodtøj og overtræksdragt (evt. engangs dragt).

Heldragten må kun benyttes i gul eller rød zone.

- Tøm lommerne. Sikre at udstyr/værktøj ikke kan tabes.

- Håndvask/afspritning.

- Desinficere værktøj og komponenter.

- Komponenter i hygiejnisk emballage.

- Højt rengøringsniveau.

- Bakteriologisk kontrol efter service eller reparation.

 

Hygiejnesluse

Når du bevæger dig fra gul til rød zone, skal adgangen ske via en hygiejnesluse. Etablerer et rent område, f.eks. på nye presninger, hvor man iklæder sig rent fodtøj og tøj, og desinficere fodtøj, vaders etc.

Generelt om arbejde, udstyr og materialer

Du skal sørge for, at holde materialer, udstyr og værktøj rent. Sørg for at rør mm. er afproppet. Opbevar tingene i emballagen og åben først herfor lige inden brug. Du skal opbevare materiel, udstyr og værktøj, som kommer i berøring med vandbanen, forsvarligt og beskyttet, så det ikke bliver beskidt. Det skal opbevares i rene beholdere og på rene underlag. Det må ikke opbevares direkte på jorden. Du skal rengøre udstyr og værktøj, som kommer i direkte kontakt med vandbanen og desinficere med klor eller sprit. Det gælder også for indvendige overflader, rørender, fittings mm., der ikke er pakket ind eller afproppet.

 

Sår og forbindinger

Hvis du har åbne eller betændte sår, må du kun arbejde i direkte kontakt med vandet, hvis sårene er dækket af beklædning eller bandager. Findes sårene på hænderne, skal hænderne være dækket af vandtætte handsker.

Vand og sæbe

Vand og sæbe er det bedste middel mod hverdagsbakterier. Håndspritten benyttes efterfølgende. I det øjeblik dine hænder er synligt snavsede, fugtige eller våde, har håndspritten ingen effekt.

Alle hygiejneanvisninger fra den driftsansvarlige skal følges ubetinget !

//