Generalforsamling 2024

4. januar 2024

Løsning Vandværk afholder generalforsamling

mandag den 18. marts kl. 19.00 på Løsning kro.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på mail.: Peter.huttel57@gmail.com senest torsdag den 15. februar.

 

//