Renovering af Vandforsyningsledning

7. juni 2021
Løsning Vandværk og Arkil
Påbegynder renovering af ny vandforsyningsledning fra uge 23 og frem til uge 44.
Per Ryttersvej og HC. Andersens Vej vil kunne blive berørt at diverse entreprenørmaskiner.
Vi håber på, Jeres tålmodighed imens arbejdet står på og så glæder vi os til, at vi kan fremtidssikre vores vandforsyninger til alle vores forbruger.