Opkrævning af supplerende anlægsbidrag ved ændringer på en ejendom

10. maj 2022

Bestyrelsen er efter et møde med LRP- advokaterne i Horsens blevet opmærksomme på muligheden for, at opkræve supplerende anlægsbidrag ved ændringer på en ejendom – jf. regulativets punkt 12.8.


Med virkning fra den 9. maj indføres der derfor et supplerende anlægsbidrag således, at når der sker ændringer på en ejendom, betaler ejeren den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.


Der betales fremover for bidrag til hovedanlæg og til forsyningsledning pr. boligenhed i henhold til gældende takstblad.
Bidrag til stikledning betales pr. stk., hvis der skal etableres flere stik ind til ejendommen.