Løsning Vandværk udsætter generalforsamling 2021

5. marts 2021

Generalforsamlingen er udsat pga. corona situationen og ny dato bliver meldt ud på et senere tidspunkt og indtil forsamlingsforbudet er ophævet eller justeret til et niveau, der gør, at vi kan afvikle vores generalforsamling på normal vis.

Regnskab og nyt takstblad bliver lagt op når generalforsamlingen er afholdt.

De bedste hilsener 

Bestyrelsen