Generalforsamling udsat

23. april 2020

Generalforsamling udsat

Generalforsamlingen er udsat pga. corona situationen og ny dato bliver meldt ud på et senere tidspunkt.

Regnskab og nyt takstblad bliver lagt op når generalforsamlingen er afholdt.