Generalforsamling 2023

20. januar 2023

Løsning Vandværk

Afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 14. marts kl. 19.00 på Løsning Kro.

Dagsorden kan ses i vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. februar.
På generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen forslag til reviderede vedtægter.